Meccom Industripartner AB

KORTA LEDTIDER
Korta ledtider och rationell hantering för ökad lönsamhet.
Snabba beslutsvägar, samlade resurser, kunskaper och lång industriell erfarenhet möjliggör korta ledtider från idé till färdig leverans.
Meccom Industripartner lösningar för rationellare hantering i industrin leder ofta till bättre lönsamhet för våra kunder.

SPEKTRA AV TJÄNSTER
I första hand säljer vi tjänster, gärna totala lösningar, till kunder inom industrin, både i Sverige och utomlands.
A och O för oss är alltid långsiktigt hög kvalitet, bästa möjliga service och att skapa, upprätthålla och utveckla goda kundrelationer.
Detta ger oss nöjda kunder som gärna återkommer till en industriell partner de kan lita på.

Vår styrka är att vi tar ansvar för tillverkning från projektering, konstruktion och underhåll.
Vi utför uppdrag inom industrirör, industriservice och rostfri tillverkning.

Varmt välkomna till Meccom Industripartner AB i Klippan