Om oss

Sedan 2008 har vi varit i framkant när det gäller att utöka det nationella intresset för att skydda ordet i vårt land, uppmuntra mångfald i skrivandet och hjälpa engagerade samhällsmedlemmar och lokala organisationer att ta ställning för sina bloggare.

Hur vi vill arbeta

Vår styrka ligger i att kommunicera med andra bloggare runt om i landet med varandra och till lösningar som fungerar, ge dem möjlighet att göra skillnad och utöka deras inflytande. Vi är den enda nationella organisationen som tjänar denna specifika roll i samband med journalistik. Vi erbjuder både artikelskrivande och rådgivning, utbildningar, konferenser och evenemang för att stärka deras ansträngningar; sammankalla intressegrupper utifrån de aktuella ämnen vi hanterar löpande och öka genomförandet av praktiska lösningar för journalistik. I vår personal ingår forskare, amatörskrivare och politiska experter, advokater och andra som har en passion för att hjälpa till med att skriva intressanta texter.

De utmaningar vi står inför idag är mer komplexa än någonsin tidigare. Över hälften av texterna vi själva läser saknar relevans och ät rent av dåliga. Det har vi tröttnat på. Vi kommer därför att fokusera på att betona rätt saker i de artiklar vi kommer att framföra här för er. Vi kan och måste göra mer, inte bara för att skydda och det vackra ordet utan också för att stödja de lokala hjältar som är viktiga för att garantera en framtid med artiklar och bra skrivande för alla. Det är lite kort om oss som grupp.